За проекта

"Timeline на бъгларските медии" е проект на фондация "Отворени медии", който събира на едно място важните факти за българските медии след 1989 година. Крайната цел на проекта е да се превърне в най-пълната независима база от данни за новата българска журналистика.

Защо

Добре информираното общество е основата на всяка демокрация. Медиите са основен фактор това да се случва. За да се случва качествено и прозрачно, е важно медиите да са с ясна собственост и да следват основни етични правила при отразяването и анализа на заобикалящата ни среда.

Проектът Timeline на българските медии има за цел да сложи най-важните факти около българските печатни и електронни медии на един екран и да даде ясна представа за развитието на свободния българския медиен пазар след 1989 година. Датата на създаване, промяната на собственост, ключови репортажи и публикации, които са довели до важна обществена промяна, ключови фигури, които движат пазара, опити за манипулация, създаването и промяната на институции, свързани с медиите, важни дела и т.н. са само част от фактите, които проектът ще предостави.

Автори

Първоначалната база от факти е събрана през доброволно включени в проекта журналисти с ресор "Медии" и през самите медии, на които разчитаме за предоставяне на информацията.

Идеята е след пускането на първоначалната версия проектът да се поддържа отворено на wiki принцип от доброволци, които да го попълват с важни факти. Фактите ще подлежат на редакция преди да влязат официално в проекта

Редактори

Редакторите ще бъдат отговорни за проверката на достоверостта на фактите, които потребителите подават.

Включете се

Ако идеята ви харесва и искате да се включите като автор или редактор както и ако имате обратна връзка, свържете се с нас на contact@openmedia.bg.